Loading...
Loading...

One & Only Dr.Tim's- בקטריה חייה המפרקת חנקות

62.00184.00

One & Only Dr.Tim's- בקטריה חייה המפרקת חנקות

המוצר מכיל בקטריות חיות המסייעות במניעת תופעת ה'אקווריום החדש' (שלב בניית אוכלוסית הבקטריות החיוביות בפילטר). לאחר מחקר מקיף של ד"ר טים והוצאת מספר פטנטים בתחום, הוא בודד את הבקטריה המבצעת את תהליך פירוק הרעלים באקווריום ושומרת על יציבותו (ניטריפיקציה של אמוניה-ניטריט). זהו המוצר היחיד המכיל באופן בלעדי בקטריה זאת. 

מתאים במיוחד לשימוש בעת החלפת מים גדולה, טיפול אגרסיבי לפילטר או החלפת החצץ.

אינו מכיל ריחות לוואי. 10 מ"ל של התכשיר משמשים לטיפול ב 40 ליטרים של מי אקווריום (מתן חד פעמי). 

* במחקר בלתי תלוי, אשר בוצע בחוות 'סנפירים' ע"י ד"ר גל הרצוג, נמצא כי התכשיר יעיל עד פי 7.5 מכל התכשירים המקבילים שנבדקו.