Loading...
Loading...

Waste away Dr.Tim’s- בקטריות לטיפול בפסולת באקווריום

38.00111.00

 

Waste away Dr.Tim’s- בקטריות לטיפול בפסולת באקווריום
מוצר המפחית באופן ניכר את כמות הרפש והלכלוך באקווריום. מפחית עד מאוד את הסיכוי להצטברות מחודשת (שימוש עד אחת לשבוע). המוצר מכיל תערובת ייחודית של בקטריות המורידות את רמת הניטראט והפוספאט באקווריום ולכן מפחיתות גם את הסיכוי להיווצרות אצות.
המוצר מתאים במיוחד לשימוש באקווריומי צמחיה (לא במקביל לדישון- אלא מספר ימים אחריו), בהם לא ניתן לבצע שאיבות רפש. מומלץ לשימוש, גם מייד לאחר ניקוי האקווריום והפילטר, במטרה להשלים את עבודת הניקוי ולהפחית התחדשות הרפש, עד לניקוי הבא.
כמות מקסימום: 10 מ”ל מהחומר מטפלים ב 40 ליטרים של מי אקווריום.