Waste away Dr.Tim’s- בקטריות לטיפול ברפש באקווריום

38.00111.00

מוצר המפחית באופן ניכר את כמות הרפש והלכלוך באקווריום. מפחית עד מאוד את הסיכוי להצטברות מחודשת (שימוש עד אחת לשבוע). המוצר מכיל תערובת ייחודית של בקטריות המורידות את רמת הניטראט והפוספאט באקווריום ולכן מפחיתות גם את הסיכוי להיווצרות אצות.
המוצר מתאים במיוחד לשימוש באקווריומי צמחיה (לא במקביל לדישון- אלא מספר ימים אחריו), בהם לא ניתן לבצע שאיבות רפש. מומלץ לשימוש, גם מייד לאחר ניקוי האקווריום והפילטר, במטרה להשלים את עבודת הניקוי ולהפחית התחדשות הרפש, עד לניקוי הבא.
כמות מקסימום: 10 מ”ל מהחומר מטפלים ב 40 ליטרים של מי אקווריום.
קונים 2 אריזות ממגוון המוצרים ומקבלים מפרק רפש Waste Away 240ml מתנה

נקה