Loading...
Loading...

Dr.Tim's- Eco Balance- פרוביוטיקה לתמיכה בבריאות הדגים

38.00110.00

Dr.Tim's- Eco Balance- פרוביוטיקה לתמיכה בבריאות הדגים
מוצר פרוביוטי המכיל חיידקים 'חיוביים' השומרים על הדג מפני חדירת חיידקים גורמי מחלות. תהליכים טבעיים באקווריום, גורמים לחוסר יציבות במערכת הביולוגית ומאפשרים לחיידקים גורמי מחלות (פתוגנים) ולאצות לשגשג. שימוש בתכשיר (עד פעם בשבוע), גורם לריכוז גבוה של בקטריות פרוביוטיות (חיוביות) באקווריום וכך מקטין באופן משמעותי את הסיכוי למחלות דגים.   

10 מ"ל של הנוזל מטפלים ב 40 ליטרים של מי אקווריום