Loading...
Loading...

רשת שרוול מקצועית ללכידת דגי קוי

175.00

רשת מקצועית בצורת שרוול ללכידה נוחה ובטוחה של דגי קוי. הרשת בה משתמשים בחוות הגידול. ידית עץ מסיבית