Loading...
Loading...

מתקן מקצועי להבקעת ביצי ארטמיה- ArtemioSet- JBL

423.00

מתקן מקצועי לגידול ביצי ארטמיה תוך 24-48 שעות. מכיל מתקן גידול עם סטנד ומשאבת אוויר. מכיל גם כוסית איסוף ורשת מש מיוחדת (0.15 מ”מ) להפרדה יעילה בין ביצים ריקות, ביצים שאינן בקעו ולבסוף- הארטמיה החייה. שימוש בשני מיכלים, מאפשר אספקה קבועה של ארטמיה חייה עבור הדגים שלך. הארכיזה מכילה: מיכל קוני עם ברז, מעמד למיכל, משאבת אויר, צינור אויר, כוס איסוף ורשת מש. מיוצר בגרמניה.