Loading...
Loading...

מפצל אוויר או CO2- מתאים ל 6 יציאות- ISTA

497.00

מתאם מתכתי איכותי. מתאים לפיצול עד 6 יציאות. מאפשר שליטה מלאה ומדוייקת עבור כל יציאה בנפרד.