Loading...
Loading...

מסעף T לצינור 6 מ”מ עם מתז

18.00

מסעף T בחיבור מהיר, עם מתז. מתאים לצינור 6 מ”מ של אוסמוזה/ סננים. המתז משמש להקייה של מערכות הדורשות עירפול/ זרימת מים עדינה, בפלודריומים וטררריומים.