Loading...
Loading...

מיצוי קש שעורה MICROBE-LIFT Barley Straw Extract

118.00

תמצית מרוכזת של שעורה לבריכות נוי. מיצוי טבעי של קש השעורה, אשר ידוע כמעכב גדילה של אצות. הנוזל מרוכז ביותר (כפית אחת של הנוזל= מספר חבילות קש). החומר נכנס מיידית לפעולה, עם כניסתו למים. מעבר לתפקידו כמעכב גדילת אצות, החומר טבעי ומסייע בשיפור צלילות המים. מיועד לשימוש במשך כל השנה. מיכל בנפח 480 מ"ל, מיועד לטיפול ב69,000 ליטרים של מי בריכה. כך לבריכה של 2000 ליטרים, יספיק המיכל למשך כ 20 שבועות. את החומר יש לשפוך באזור בו ישנה זרימת מים (אזור מפלים למשל), לצורך ערבוב יעיל. לפני שימוש בחומר, יש לנתק מערכת UVC. לבריכות של עד 2000 ליטרים, מומלץ להשתמש בטיפול הראשון ב 60 מ"ל, ולאחר מכן במשך שלושה שבועות הבאים ב 15 מ"ל. כאשר המים עכורים, ניתן להגדיל את המינון ב 50%. אינו פוגע בצמחי מים/ דגים. מיוצר בארה"ב.

מוצרים קשורים