Loading...
Loading...

חרסית לקוי- MICROBE-LIFT CMC

115.00

חומר ייחודי לשיפור צלילות בריכת הנוי וחיזוק צבעי הדגים. גידול מקצועי של קויי יפני, מתבצע בבריכות בוץ המכילות כמות גבוהה של חרסית. בבריכות נוי הבנויות מיריעות/ בטון- אין שום תרומה לדגים. שימוש במוצר, יוביל להשפעה ישירה על צבעי וחיוניות הדגים, צלילות המים והתפתחות מיקרואורגניזמים חיוביים בבריכה. כמו כן, הוא יפחית קיומם של חומרים רעילים. חבילה של 1 ק"ג, מתאימה לשימוש בבריכה בנפח 750 ליטר במשך שנתיים. מיוצר בארה"ב.
קטגוריה: