Loading...
Loading...

ביצי ארטמיה להבקעה במשקל

30.00120.00

ביצי ארטמיה מוכנות להבקעה וגידול. הוסף ביצים למי מלח מאווררים וביצי הארטמיה יבקעו כעבור 24 שעות. תכולה: קנייה במשקל לפי 10 גרם