חיפוש

תנאי שימוש

כללי

*האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

אתר: סנפירים- חוות גידול דגי נוי (ד”ר גל הרצוג) הינו חנות אינטרנט (להלן: “האתר”).

הקניה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן הגשת הצעת רכישה ו/או הרשמה לקניה באתר מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה.

משמעותה של המילה “פעולה” בתקנון, הינה – כל פעולה המתבצעת לשם קניית מוצר/ים או שירות/ים המוצעים למכירה באתר.

“לקוח” הוא כל תושב ישראל אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי בתוקף, של אחת מחברות האשראי.

לביצוע פעולה באתר רשאי כל משתמש שברשותו כתובת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, ותקף ביום ביצוע הפעולה. ביצוע פעולות בזירת המכירות, בירורים ופעולות אחרות, ניתן לבצע גם באמצעות הטלפון 073-7054192

אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן.

אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: “ההוראות”), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה, במסגרת פעילות האתר אם במפורש או במשתמע.

אמצעי התשלום

באפשרות הלקוח לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. את מספר הכרטיס ופרטיו ידרש הלקוח להזין במקום המיועד לכך.

לאחר שיוזנו פרטי כרטיס האשראי כאמור לעיל, הם יועברו לחברת כרטיסי האשראי, לצורך קבלת אישור לביצוע החיוב בגין רכישת המוצר/ים. לאחר קבלת האישור, הזמנת הלקוח תעובד ותטופל על ידי  ‘סנפירים’, אשר תשלח ללקוח את המוצר/ים שהוזמנו על ידו. היה ולא יתקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי לביצוע החיוב בגין רכישת המוצר/ים, תימסר ללקוח הודעה על כך, בה יתבקש להסדיר תוך שבעה (7) ימים את התשלום המלא בגין רכישת המוצר/ים וזאת, לשביעות רצונן המלא של האתר ו/או חברת כרטיסי האשראי. היה והתשלום לא יוסדר כאמור בתוך שבעה ימים, האתר ו/או ‘סנפירים’ יהיו רשאים לבטל את ההזמנה על פי שיקול דעתם הבלעדית.

כדי שהאתר יוכל לספק את המוצרים , צריכה הצעת הלקוח להתקבל ולהיקלט במחשבי האתר באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיוב. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת ההצעה ועיבודה על ידי האתר. אם יקבל הלקוח הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי ההצעה או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת ההצעה, אנו ממליצים לפנות אל שירות הלקוחות של ‘סנפירים’ (073-7054192 או במייל [email protected]).

ביטול הזמנה ע”י האתר

‘סנפירים’ אינה מחייבת את כרטיס האשראי במהלך ביצוע ההזמנה באתר. על הלקוח למלא את סל הקניות במוצרים המבוקשים ולהשאיר את פרטי ההתקשרות.

האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל עסקה ו/או מכירה כלשהי, במקרים הבאים:

אם יתברר כי נפלה טעות סופר או טעות טכנית חריגה בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכדומה.

אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה מכירה באופן תקין.

במקרים שכאלה, הודעה על ביטול ההזמנה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת האלקטרונית אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה. במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני שמסר הלקוח בעת רישומו שגויה, או במקרה של תקלה טכנית, אין ‘סנפירים’ אחראית על הגעת הודעת הביטול. 

מוצרים ומלאים

‘סנפירים’ משתדלת כי כלל המוצרים המופיעים באתר, ימצאו במלאי הזמין, אך כיוון שהמלאי הוא דינמי, יתכן כי ימצאו בו מעת לעת חוסרים. במקרה שכזה, אנו נתקשר ללקוח בהצעה למוצר אלטרנטיבי או בבקשה להארכת מועד האספקה. תקשורת עם הלקוח תבוצע לכל המאוחר עד 48 שעות לאחר סיום ההזמנה (מלבד בשבתות, חגים ומועדי ישראל).

ליד כל מוצר מופיע תיאור קצר ותמציתי של המוצר ומחירו, כולל מע”מ.המחירים המוצגים באתר, אינם כוללים עלות משלוח. 

תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד.

משלוח ואספקה 

משלוח המוצרים יתכן במספר אופנים: משלוח אקספרס (עד 5 ימי עסקים), משלוח חבילות רגיל (עד 14 ימי עסקים) ואיסוף ישירות מחוות ‘סנפירים’, בתאום מראש ובשעות פעילות החווה. 

משלוח צמחי מים אפשרי באיסוף עצמי או בדואר אקספרס בלבד. 

ניתן לאסוף את המוצרים ישירות מחוות סנפירים, הממוקמת בחממות המושב גני טל (בוויז: סנפירים), בתיאום מראש וללא עלות משלוח.

אם בעת ביצוע ההזמנה ימסור הלקוח פרטי זיהוי שגויים, לא יהיה בידי האתר להבטיח שהמוצרים יגיעו אליו. במקרה שהמוצרים יחזרו לאתר, עקב פרטים מוטעים שמסר, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. על הלקוח להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל”ז – 1977 ו/או כל דין.

אחריות:

מתן האחריות על המוצרים ו/או השירותים תינתן על ידי חברת ‘סנפירים’ באופן בלעדי.

אחריות המוצר תקפה אך ורק כאשר הלקוח פעל על פי הוראות יצרן המוצר.

אין אחריות על נורות ולא ניתן לקבל החזר כספי עבורן.

מדיניות ההחזרות וזיכויים

במקרים בהם לא סופק המוצר יזוכה הלקוח לחלוטין.

 מקרה בו המוצרים אותם קיבל הלקוח לא היו תקינים בעת קבלתם, לא יחויב בדמי המשלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול. היה וקיבל מוצר פגום ולא תקין, ‘סנפירים’ תעשה כל מאמץ להציע לו להחליף את המוצר הפגום במוצר תקין. אם יקבל הלקוח את ההצעה, ישלח אליו המוצר החדש לאחר החזרת המוצר הפגום. אם יחליט הלקוח לסרב, כספו יושב אליו במלואו

במקרים של ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה הלקוח רשאי להחזיר את המוצרים שרכש  בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלתם או מיום קבלת מסמכי הגילוי (תעודות משלוח או חשבונית), לפי המאוחר מביניהם.

במקרים אלה, יחויב הלקוח בעלות המשלוח (הלוך וחזור)

 יש להחזיר את המוצר באריזתו המקורית בהנחה שהמוצר לא היה בשימוש ולא נרטב (שב כפי שסופק). כדי להחזיר את המוצרים מומלץ ליצור קשר עם ‘סנפירים’ והיא תסייע לך בכך. בכל בעיה ניתן לפנות לשרות הלקוחות (073-7054192 או דואר האלקטרוני [email protected]). 

מוצרים, אשר לא ניתן לבטל עבורם עסקה, הם מוצרים אשר סופקו לפי מידה, כגון: אקווריומים , צנרת, יריעות, ועוד מוצרים שיוצרו / נחתכו במיוחד לפי בקשת הלקוח – במקרים אלו ייגבה כל התשלום ואין אפשרות להחזר כלשהו.

‘סנפירים’ לא תקבל חזרה מוצר שאריזתו נפתחה, אלא אם כן המוצר היה פגום.

לאחר בירור פניית הלקוח לביטול ההזמנה ב’סנפירים’, עליו להחזיר את המוצר  ל’סנפירים’, או לחילופין, לבקש ש’סנפירים’ תשלח שליח לביתו לאיסוף המוצר והחזרתו. שליחות האיסוף תעשה ע”פ יכולתה של ‘סנפירים’ ובמימון נוסף ע”י הלקוח. לאחר החזרת המוצרים יזוכה הלקוח במחיר ששילם עבורם בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% או ₪100 לפי הנמוך ביניהם , זאת כאמור במקרים של ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה למפרט.

הגנת פרטיות

סנפירים מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי הלקוח אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עמו. למרות האמור לעיל, סנפירים תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של הלקוח לצד שלישי במקרים בהם ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע ב סנפירים ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, הלקוח עשה שימוש בשירותי סנפירים לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי סנפירים צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הלקוחלצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי. כמו כן, סנפירים תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של הלקוח, ללא זיהוי ספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.  

סמכות שיפוט:

הדין החל על הצעות הלקוח ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים בכל אחת מערי המחוז.

0
העגלה שלך

הרשמו לניוזלטר שלנו